Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka "WYSPA" » Cele
temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Cele

04.01

Cele i zadania Towarzystwa „Wyspa”:

 

– wychowanie dzieci i młodzieży w duchu dobra i miłości,
– wychowanie dzieci i młodzieży dla demokracji,
– tworzenie pozaszkolnych reprezentacji dzieci i młodzieży w postaci sejmików uczniowskich i Parlamentów Dzieci i Młodzieży,
– opieka, patronat nad wolontariuszami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży
– ochrona praw dziecka, doraźna pomoc dzieciom pokrzywdzonym przez los,
– organizacja wymiany międzynarodowej, pomoc organizacjom pozarządowym z terenu Ukrainy,
– organizacja czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieżPomagają nam....  • 1
    1 1 1 1 1