Cele

Cele i zadania Towarzystwa „Wyspa”:

  • wychowanie dzieci i młodzieży w duchu dobra i miłości,
  • wychowanie dzieci i młodzieży dla demokracji,
  • tworzenie pozaszkolnych reprezentacji dzieci i młodzieży w postaci sejmików uczniowskich i Parlamentów Dzieci i Młodzieży,
  • opieka, patronat nad wolontariuszami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży,
  • ochrona praw dziecka, doraźna pomoc dzieciom pokrzywdzonym przez los,
  • organizacja wymiany międzynarodowej, pomoc organizacjom pozarządowym z terenu Ukrainy,
  • organizacja czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzież.