Kontakt

Adres siedziby i adres do korespondencji:

Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa”

ul. Styczyńskiego 13 b

41-500 Chorzów

+48 888 411 888

e-mail: towarzystwowyspa@gmail.com

numer konta bankowego: 76 1050 1243 1000 0010 0011 3405

ING Bank Śląski

NIP 627 19 60 560

 

Prezes Zarządu: Anna Sierotnik
Z–ca Prezesa Zarządu: Roman Żabiński
Sekretarz Zarządu: Wojciech Lesik
Członkowie zarządu: Kaja Sierotnik
Szymon Piotr Warszawski

 

Koordynatorzy projektów i programów:

ANNA SIEROTNIK

  • Akcje charytatywne, sprawy organizacyjno-administracyjne „Wyspy”,
  • Międzynarodowy Dom Spotkań Wolontariuszy „Wigilijne Miasteczko”,
  • Projekt „Wyspa” – warsztaty środowiskowe,
  • Projekt „Budzenie Śpiących Rycerzy”,

WOJCIECH LESIK

  • sprawy formalne stowarzyszenia

MAGDALENA SIEROTNIK

  • Koordynator współpracy międzynarodowej i wolontariatu.
  • Projekt „Wyspa” Jednostką Centralną Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Projekt  „Europejski Wolontariat w Służbie Chorzowskim Dzieciom”,Projekt Międzynarodowa Akademia Umiejętności,
  • Projekt „Wakacje za grosik”, Projekt „i zimą serca są gorące…”,  organizacja imprez i czasu wolnego po zajęciach lekcyjnych dla dzieci w czasie roku szkolnego, opiekun Iskierek

AGNIESZKA SIEROTNIK

  • Marketing, współprace CSR
  • Social Media & PR