Tam gdzie zasięg nie sięga

“Tam gdzie zasięg nie sięga” to projekt, który ma na celu pojednanie młodych ludzi z naturą. Wiele ludzi jest zamkniętych w betonowych miastach. Codziennością dla nich są samochody, szare budynki, betonowe ulice. W takich warunkach bardzo łatwo o rozwój agresji, stanów depresyjnych, różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. Udowodnione jest, że brak kontaktu człowieka z naturą jest dla niego szkodliwy, lecz nie każdy jest tego świadomy. Nasz projekt ma na celu zbudowanie zdrowej relacji młodych ludzi z przyrodą, które pozytywnie wpłyną na ich życie, wychowanie, ale także pokaże im dlaczego należy dbać o naszą planetę, chronić to co niszczymy.  W zamyśle ekopsychologii oraz wykorzystując metody “Wilderness Therapy” opracowaliśmy program wycieczek górskich dla grupy młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznych, z różnego rodzaju dysfunkcjami, z mniejszymi szansami. Mają one na celu wyciągnięcie dzieci z codziennej szarości i pozwolenie im na poznanie piękna naturalnej przyrody. Podczas tych wycieczek dzieci i młodzież nauczą się zasad panujących na szlakach górskich, kultury jaką posługują się turyści, wyposażymy dzieci w butelki wielokrotnego użytku, wytłumaczymy dlaczego nie wolno wyrzucać śmieci w lesie. Lecz to nie wszystko, podczas wspinaczki górskiej uczestnicy będą mieli okazję poczuć bliskość przyrody, wyciszyć się, poznać lepiej samego siebie. Wcześniej wspomniana ekopsychologia, jest to technika terapeutyczna, która stara się leczyć ludzi z problemami/zaburzeniami psychicznymi, przybliżając ich duchowo do natury.  Każda osoba z grupy koordynującej projekt ma wiele wspólnego z górami, jesteśmy świadomi tego jak pozytywnie wpłynęło to na naszą osobowość i chcemy się tym dzielić z innymi. Chcemy zarażać młodych ludzi miłością do gór, przyrody i ekologii. Mamy nadzieję, że każda osoba z naszej grupy uczestników w przyszłości zarazi chociaż jedną osobę tę miłością i w taki sposób ekoświadomość oraz wrażliwość na naturę zacznie się rozrastać w Polsce. Projekt „Tam gdzie zasięg nie sięga” został stworzony z myślą o pomocy młodym ludziom w kształtowaniu swojej osobowości, szansy na lepszą przyszłość w lepszym środowisku. Dzięki wycieczkom w góry nasza grupa docelowa będzie miała szansę na wyciszenie się, odnalezienie siebie samego. Wpłynie to terapeutycznie na młodych ludzi, pomoże im w pokonywaniu przeciwności losu, wzmocni rozwój osobisty i społeczny, rozwinie głębszy związek z naturą. Dzięki takiemu doświadczeniu młodzi ludzie będą mieli szansę wyłamać się z kręgu ubóstwa, społecznej patologii. Uczestnicy projektu zyskają na projekcie poprzez rozwój personalny, ich wiara w siebie wzrośnie, poznają swoje mocne i słabe strony. Zaplanowane aktywności zachęcą młodych ludzi do zdrowego i aktywnego trybu życia. Kontakt dzieci i młodzieży z przyrodą pozwoli im zrozumieć jej wartość. Nauka o ekologii nie będzie już czystą teorią, młodzi ludzie przekonają się na własne oczy o co powinni dbać i walczyć.