Projekty unijne

„Termomodernizacja siedziby Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka WYSPA w Chorzowie przy ul. Styczyńskiego 13b wraz z wymianą źródeł ciepła oraz montażem instalacji solarnej”