projekt artystyczny

PROJEKTY

Do serca przez sztukę

Ostatnie spotkanie tegorocznego lata to projekt artystyczny, który mógł być zrealizowany dzięki dofinansowaniu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Przez „artystyczny” rozumiemy bardzo wiele. Przez dwa ostatnie lata głównym efektem projektu były graffiti