Know Yourself

Osiem dni pełnych twórczego zaangażowania i kulturalnego bogactwa, które spędziliśmy na Węgrzech, minęło nam niesamowicie szybko. Wymiana młodzieżowa w malowniczym Liptód, która odbyła się w dniach 2-9 kwietnia 2024 roku, zapadła w nasze serca niezapomnianymi wspomnieniami.

Kalejdoskop doświadczeń

Projekt zgromadził młodzież z Polski, Węgier, Czech, Hiszpanii, Słowacji, Chorwacji i Litwy, tworząc międzynarodową platformę do kreatywnego wyrażania i budowania mostów międzykulturowych. Uczestnicy odkrywali, jak sztuka może być językiem wyrażającym najgłębsze emocje i tworzącym nierozerwalne więzi.

Sztuka jako uniwersalny język

Od malowania, lepienia z gliny, po eksperymentowanie z różnorodnymi materiałami i taniec, który pozwolił porozumiewać się bez słów—nasza kreatywność nie znała granic. Warsztaty artystyczne, taneczne i teatralne, które prowadziły Kata Walter i Kriszti Scholtz, pozwoliły uczestnikom bezpiecznie wyrażać siebie i eksplorować nowe formy samowiedzy.

Wzmacnianie wspólnoty przez dzielenie się kulturą

Wieczory interkulturalne otworzyły przed nami drzwi do świata, gdzie każdy mógł dzielić się fragmentem swojego dziedzictwa, ucząc się jednocześnie od innych. Te chwile pełne były wzajemnego szacunku i zrozumienia, umacniając nasze przekonanie o sile i wartości różnorodności kulturowej.

Lekcja odwagi i otwartości

Ten projekt był dla nas lekcją odwagi—przekraczania lęków i różnych barier. Uczyliśmy się być otwartymi na nowe emocje, doświadczenia, na naukę i na innych ludzi. Każdy z nas tak wiele nauczył się o samym sobie i o tym jak wiele daje wspierające środowisko. Ten projekt stworzył wyjątkową i bezpieczną przestrzeń do rozwoju i mierzenia się ze swoimi słabościami. Wróciliśmy do domów wzbogaceni o nowe umiejętności i wiedzę, ale także przyjaźnie, które przekraczają wszelkie granice.

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Fiatalok a részvételért Egyesület za organizację, śmiech, naukę i za stworzenie przestrzeni, w której mogliśmy być sobą. Dziękujemy również Aktywności Przeróżnych niemarudni.pl, to właśnie dzięki współpracy z nimi mogliśmy wziąć udział w tym projekcie!

Do zobaczenia wkrótce na kolejnych projektach! Bo przecież każde pożegnanie to tylko preludium do następnego spotkania.

Z głębi serca mówimy – dziękujemy i do zobaczenia!

About the Author

You may also like these